top of page
thumbnail_IMG_3947.png
Working Coffee

Aile Hukuku

Büromuz aile hukuku ve boşanma davalarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

 

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, genel boşanma sebepleri olarak ise evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin anlaşarak boşanmaları, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri fiili ayrılık sayılmaktadır.

 

Büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

 

Aile Hukuku ve Boşanma ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi

Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi

Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi

Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi

Velayet davaları açılması ve takibi

Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi

Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması

Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

 

Evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

bottom of page