top of page
thumbnail_IMG_3947.png
Walking Under Gas Pipes

İcra ve İflas Hukuku

Tüm icra hukuku davalarının alınması ve takibi ile etkin alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmekteyiz.

 

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Uzman avukatlar ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermekteyiz.

 

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 

Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

Haciz işlemleri

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Yedieminliği suistimal davalarının açılması

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

 

Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

 

Ofisimiz Türkiye'de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan "iflas erteleme" konusunda da hizmet vermektedir.

 

Büromuz borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

bottom of page