top of page
thumbnail_IMG_3947.png
Working Coffee

Hamiyet Türkçiğdem Kiracıları İçin Hesap Bildirimi

Sayın İlgili;

Kiracısı bulunduğunuz taşınmazın mülk sahibi Hamiyet Türkçiğdem 10.10.2018 tarihinde vefat etmiş olup, mirasçıları Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi 2020/1067 E. 2020/1737 K. sayılı ilamı ile belirlenmiştir. ( İlam görseli aşağı sunulmaktadır. )

Mirasçılardan Şükriye Türkçiğdem ve Şerife Seda Türkçiğdem mirasın tamamen tasfiyesine kadar tarafımı tam yetki ile vekil olarak tayin etmişlerdir.

Kiracısı bulunduğunuz taşınmaz için tüm varisler ortak olarak Vakıfbank Ankara Bilkent Şubesi TR 35 0001 5001 5800 7312 5015 49 IBAN numaralı banka hesabını açmış olup, merhum Hamiyet Türkçiğdem'in vefat tarihi olan 10.10.2018 tarihinden itibaren kendisinin hesabına yatırılan kira bedelleri hariç olmak üzere bakiye tüm kira bedelleri ile 2021 yılı Ocak ve sonraki aylara ilişkin ödemelerin belirtilen hesap numarasına yapılmasını rica ederim.

Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu

aNK. 5 shm 2020 1067 syf 2.jpg
Ank 5. SHM 2020 1067 SYF 1.jpg
bottom of page