top of page
thumbnail_IMG_3947.png

"" için 25 öge bulundu

 • Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu

  Bakış Konferanslar Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu; Avukat Saygın YAZICIOĞLU tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarımızda Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Büro; iş ve çözüm ortakları olan üniversite öğretim üyeleri, alanında uzman teknik danışmanlar ve tecrübeli avukatlarıyla uzmanlık alanları olan Tahkim, Arabuluculuk, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Enerji Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında dava sorumluluğu üstlenmekte ve avukatlık yapmaktadır. Ayrıca; uzmanlık alanları kapsamında, yazılı veya sözlü hukuksal görüş bildirilmesi, hukuksal soruların cevaplandırılması, taraf olunan sözleşmelerin incelenmesi veya hazırlanması gibi hizmetleri Sürekli Hukuk Danışmanlığı adı altında yerli ve yabancı şirketler ile Kuruluşlara sunmaktadır. ​ Büro; akademik disiplin içinde, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunmaktayız. Bu bağlamda, şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluşu, şirketin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamalar, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bunların yanı sıra, şirketlerin genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler ve şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, revize edilmesi, tahkim ve mahkemeler önünde temsil gibi her türlü hukuki ihtilaf çözüm metotları da danışmanlık hizmetlerimiz dahilinde yer almaktadır. Bakış

 • Konferanslar

  Ulusal ve uluslararası şirketlere akademik disiplin içinde, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinen bir avukatlık bürosuyuz. Bakış Hakkında ​ 28/10/2010 HUMK ve MTK Hükümleri Çerçevesinde Tahkim Hukuku Eğitimi ​ 07/01/2016 Birleşme ve Devralmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Hızlı ve Etkim Kullanımı ​ 02/02/2016 Ankara Barosu Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı – ISTAC tahkim ve Arabuluculuk Kuralları ( Konferans Organizasyonu ) ​ 19/03/2016 Ulusal ve Uluslararası Tahkim Mevzuatı ve Örnek Ülke İncelemeleri ​ 14/06/2016 British Chamber of Commerce Turkey ISTAC ​ 24/06/2019 4. Gar LIVE ISTANBUL ​ 30/06/2019 ISTAC Tahkim Kurallarının Avukatlara Etkisi ( Konferans Sponsoru ) ​ 15/10/2016 Uygulamacılar için Tahkim Eğitim Programı Modül – 1 ​ 26/11/2016 Uygulamacılar için Tahkim Eğitim Programı Modül – 2 ​ 15/06/2017 5. GAR LIVE ISTANBUL ​ 20/10/2017 International Dispute Resolution ( IDR Group & Altınbaş Üniversitesi ) 23/11/2017 Paolo Marzolini ile ISTAC Eğitimi ​ 21/06/2018 6. GAR LIVE ISTANBUL ​ 21/09/2018 Launching Your Arbitration ​ 02/11/2018 Leading Arbitrator’s Lecture: “Presentation of Evidence in International Arbitration – Witness and Expert Witness ​ 18/01/2019 M&A Disputes Conference ​ 09/05/2019 Turkish – Swiss Arbitration Day ​ 22/05/2019 Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim Konferansı ​ 23/05/2019 Energy Disputes Conference ​ Konferanslar

 • Bakış

  Ulusal ve uluslararası şirketlere akademik disiplin içinde, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinen bir avukatlık bürosuyuz. Bakış Hakkında Konferanslar Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu; Avukat Saygın YAZICIOĞLU tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarımızda Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Büro; iş ve çözüm ortakları olan üniversite öğretim üyeleri, alanında uzman teknik danışmanlar ve tecrübeli avukatlarıyla uzmanlık alanları olan Tahkim, Arabuluculuk, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Enerji Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında dava sorumluluğu üstlenmekte ve avukatlık yapmaktadır. Ayrıca; uzmanlık alanları kapsamında, yazılı veya sözlü hukuksal görüş bildirilmesi, hukuksal soruların cevaplandırılması, taraf olunan sözleşmelerin incelenmesi veya hazırlanması gibi hizmetleri Sürekli Hukuk Danışmanlığı adı altında yerli ve yabancı şirketler ile Kuruluşlara sunmaktadır. ​ Büro; akademik disiplin içinde, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

 • uzmanlık alanları

  Tahkim Uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak, bu uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına tahkim denir. Uyuşmazlığın çözümü kendilerine bırakılan bu özel kişilere ise hakem adı verilmektedir. Hakemlerin kendilerine havale edilen davayı görme konusunda hiç bir resmi sıfatları mevcut değildir. Ancak, taraflar uyuşmazlığı onlara havale etmekle, hakemlerin verecekleri karara razı olmuşlar ve hakemler o uyuşmazlık bakımından sanki bir mahkeme olmuştur. Burada belirtilen “ihtiyari tahkim”dir, yani tarafların rızaları ile başvurulabilecek tahkim yoludur. Taraflar esasen uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna gitmeye mecbur değillerdir, dava normal şartlar altında mahkemede görülebilir. Ancak uyuşmazlığın tarafları anlaşarak, tayin edecekleri hakemler ile uyuşmazlığı çözme yoluna gidebilirler. Bazı hallerde ise, bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmak zorunludur. Bu duruma “mecburi tahkim” adı verilir. Tahkimin hangi hallerde zorunlu olduğu, özel kanun hükümleri ile belirlenmektedir. Zorunlu tahkime tabi olan uyuşmazlıklarda, taraflar devlet mahkemelerinde dava açamazlar, kanunla gösterilen hakemlere başvurmaya mecburdurlar. Burada hakemler, aynen bir hakim gibi vakıaları kanun veya tarafların kararlaştırdıkları norm çerçevesinde icra ederek bir hüküm vermekle mükelleftir. Tarafların tahkime gitme iradesi, uyuşmazlık çıkmadan önce veya uyuşmazlık çıktıktan sonra aralarında yaptıkları bir tahkim anlaşmasına dayanır. Ancak tahkim anlaşması yapmak yerine, aralarında yaptıkları yazılı sözleşmeye “tahkim şartı” olarak eklenebilmesi de mümkündür. Hukukumuzda, herhangi bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilmesi için, uyuşmazlığın tahkim yoluna gitmeye elverişli olması gerekmektedir. Taraflar ancak üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda tahkim yoluna başvurabilir. Eğer söz konusu ilişkide yabancı bir unsur bulunmuyorsa bu durumda iç tahkim söz konusu olur, fakat hukuki ilişki yabancı unsur barındırıyorsa milletlerarası tahkim söz konusu olacaktır.

 • İletişim

  İletişim Bilgileri ​ Atatürk Bulvarı, Bulvar Palas No: 141, C Blok, Kat: 2, 06540 Bakanlıklar / Çankaya / Ankara ​ bilgi@yazicioglu.law 0 312 419 10 90

 • Şirketler Hukuku | yazicioglu

  Şirketler Hukuku Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunmaktayız. Bu bağlamda, şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluşu, şirketin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamalar, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bunların yanı sıra, şirketlerin genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler ve şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, revize edilmesi, tahkim ve mahkemeler önünde temsil gibi her türlü hukuki ihtilaf çözüm metotları da danışmanlık hizmetlerimiz dahilinde yer almaktadır.

 • Legal Warning | yazicioglu

  LEGAL WARNING Yazicioglu Attorneyship website has been prepared in accordance with the provisions of the Attorneyship Law No. 1136 and the Regulation of the Union of Turkish Bar Associations dated 14 November 2001 on the prohibition of advertising. The information on this site has been prepared by Yazicioglu Attorneys in order to provide general information, it is not intended for advertising and the content of this site is not in the nature of legal opinion or legal information. ​ Yazicioglu Attorneyship cannot be held responsible in any way for any direct or indirect damages and expenses arising from the transactions made based on the information on this website. The information on this website belongs to Yazicioglu Attorneys at Law and cannot be reproduced, published or distributed without the prior written permission of Yazicioglu Attorneyship. ​ Pursuant to Article 55 of the Attorneyship Law No. 1136 and the Regulation of the Union of Turkish Bar Associations dated 14 November 2001 on the prohibition of advertising, it is prohibited to publish their clients on the Internet. ​ Please contact us for detailed information.

 • Hadiye Türkçiğdem IBAN Bildi... | yazicioglu

  Hadiye Türkçiğdem Kiracıları İçin Hesap Bildirimi Sayın İlgili; ​ Kiracısı bulunduğunuz taşınmazın mülk sahibi Hadiye Türkçiğdem 10.06.2020 tarihinde vefat etmiş olup, mirasçıları Ankara 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2020/474 E. 2020/434 K. sayılı ilamı ile belirlenmiştir. ( İlam görseli aşağı sunulmaktadır. ) ​ Mirasçılardan Şerife Seda Türkçiğdem mirasın tamamen tasfiyesine kadar tarafımı tam yetki ile vekil olarak tayin etmişlerdir. ​ Kiracısı bulunduğunuz taşınmaz için tüm varisler ortak olarak Vakıfbank Ankara Bilkent Şubesi TR 15 0001 5001 5800 7312 5010 36 IBAN numaralı banka hesabını açmış olup, merhum Hadiye Türkçiğdem'in vefat tarihi olan 10.06.2020 tarihinden itibaren kendisinin hesabına yatırılan kira bedelleri hariç olmak üzere bakiye tüm kira bedelleri ile 2021 yılı Ocak ve sonraki aylara ilişkin ödemelerin belirtilen hesap numarasına yapılmasını rica ederim. ​ Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu

 • İcra ve İflas Hukuku

  İcra ve İflas Hukuku Tüm icra hukuku davalarının alınması ve takibi ile etkin alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmekteyiz. Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Uzman avukatlar ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir: Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi Haciz işlemleri Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi İflas hukuku işlemleri İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi Yedieminliği suistimal davalarının açılması Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir. Ofisimiz Türkiye'de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan "iflas erteleme" konusunda da hizmet vermektedir. Büromuz borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Tahkim | yazicioglu

  Tahkim Büromuz milli ve milletlerarası tahkim kurumları ile ad hoc hakem mahkemeleri nezdinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz tahkim davalarını uygun tahkim kurallarına göre gerek medeni hukuk, gerekse içtihatlara uygun olarak takip etmektedir. Enerji, uluslararası taşıma, telekominikasyon, inşaat, finans vb. birçok sektörde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Büromuz yer aldığı ekiplerde tahkim ve uyuşmazlık çözümlerini yürüten uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimini sürekli geliştirmektedir. ( ICC, UNCITRAL, ISTAC ) Ayrıca; gerek tahlim davalarında hakem olarak da göre yapmaktadır. Büromuz yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizinde oldukça deneyimlidir.

 • Üyeliklerimiz

  KARİYER İşe alım sürecimiz daha çok mülakat odaklı gerçekleşmektedir. Yeni mezun ve deneyimli adaylar, ilk başta bir veya daha fazla avukatımız ile mülakata katılır ve devam eden süreçte değerlendirilmek üzere nitelikleri gözlemlenir. Daha sonraki mülakatlara katılma hakkı kazanan adaylar, ortaklarımız ve kıdemli avukatlarımız ile görüşme yapar. Yeni mezunlar ise aynı zamanda önceki yaz programının son katılımcılarıyla konuşma şansı elde etmektedir. Adaylara, insan kaynakları departmanına mülakat planının oluşturulma aşamasında bildirdikleri taktirde, danışmak istedikleri konular veya soruları için görüşme fırsatı tanınır. Başvuruda bulunmak için özgeçmişlerinizi ön yazı ile birlikte, ik@gunes-yazicioglu.com adresi üzerinden iletebilirsiniz.

 • Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu

  Bakış Hakkında Konferanslar Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu; Avukat Saygın YAZICIOĞLU tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarımızda Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Büro; iş ve çözüm ortakları olan üniversite öğretim üyeleri, alanında uzman teknik danışmanlar ve tecrübeli avukatlarıyla uzmanlık alanları olan Tahkim, Arabuluculuk, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Enerji Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında dava sorumluluğu üstlenmekte ve avukatlık yapmaktadır. Ayrıca; uzmanlık alanları kapsamında, yazılı veya sözlü hukuksal görüş bildirilmesi, hukuksal soruların cevaplandırılması, taraf olunan sözleşmelerin incelenmesi veya hazırlanması gibi hizmetleri Sürekli Hukuk Danışmanlığı adı altında yerli ve yabancı şirketler ile Kuruluşlara sunmaktadır. ​ Büro; akademik disiplin içinde, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Search Results

Search Results

bottom of page