top of page
thumbnail_IMG_3947.png
Working Coffee

Tahkim

Büromuz milli ve milletlerarası tahkim kurumları ile ad hoc hakem mahkemeleri nezdinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz tahkim davalarını uygun tahkim kurallarına göre gerek medeni hukuk, gerekse içtihatlara uygun olarak takip etmektedir.


Enerji, uluslararası taşıma, telekominikasyon, inşaat, finans vb. birçok sektörde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 
Büromuz yer aldığı ekiplerde tahkim ve uyuşmazlık çözümlerini yürüten uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimini sürekli geliştirmektedir. ( ICC, UNCITRAL, ISTAC ) Ayrıca; gerek tahlim davalarında hakem olarak da göre yapmaktadır.
Büromuz yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizinde oldukça deneyimlidir. 

bottom of page